Η Casababy παρέχει εγγύηση 3 (τριών) ετών στον κάτοχο του προϊόντος από την ημερομηνία αγοράς του, για την άριστη ποιότητα των υλικών και τη σωστή λειτουργία του. Η εταιρία όπως και το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν υποχρεούται βάση νόμου να αντικαταστήσει η να διορθώσει οποιοδήποτε μέρος του προϊόντος το οποίο είναι
ελαττωματικό υπό τον όρο ότι έχει γίνει σωστή χρήση του, ότι δεν έχει μετατραπεί, δεν έχουν προξενήσει βλάβες σ’αυτό μετά την αγορά του, και ότι έχουν χρησιμοποιηθεί μόνο τα ανταλλακτικά Casababy με την έγκριση της κατασκευάστριας εταιρίας.