Οι προδιαγραφές ασφαλείας και η καταλληλότητα των βρεφικών επίπλων είναι ευθύνη όλων μας, τόσο ως κατασκευαστές όσο και ως καταναλωτές!Σύμφωνα με τις οδηγίες της Γενικής Γραμματίας Βιομηχανίας και λοιπών οργανισμών καθώς και με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν αγοράζουμε βρεφικά έπιπλα, οφείλουμε να προσέχουμε τα εξής:Η συμμόρφωση των βρεφικών επίπλων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ασφαλείας EN 716-1: 2008 + A1:2013 είναι απαραίτητη (κάθε προϊόν που διατίθεται εντός αγοράς Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι υποχρεωμένο να συμμορφώνεται με το παραπάνω πρότυπο)Ο κατασκευαστής πρέπει να φέρει ευδιάκριτη σήμανση σε εμφανή σημείο του κρεβατιού (Συνήθως βρίσκεται στο επάνω μέρος της βάσης του στρώματος κάθε κρεβατιού.Όλα τα παιδικά κρεβάτια πρέπει να έχουν καταχωρημένη την εμπορική ονομασία, να αναφέρουν την χώρα προέλευσης, καθώς κια το εμπορικό σήμα του κατασκευαστή (ο καταβναλωτής πρέπει να γνωρίζει την χώρα προέλευσης σε περίπτωση που το προϊόν παρασκευάστηκε εκτός Ευρωπαϊκής ένωσης).Οι οδηγίες χρήσης είανι σημαντικές και θα πρέπει να βρίσκονται σε κάθε παιδικό έπιπλο, να διαβάζονται προσεχτικά από τον καταναλωτή για τη σωστή χρήση και συναρμολόγηση προς αποφυγή κάποιου σοβαρού τραυματισμού (οι προειδοποιήσεις είναι σημαντικές και θα πρέπει να διαβάζονται πάντα πριν από κάθε χρήση.

Όλα μας τα προϊόντα , φέρουν το σήμα γνησιότητας Casababy.

Προσοχή στις απομιμήσεις που κυκλοφορούν στην αγορά.

Casababy 2017