Οι προδιαγραφές ασφαλείας και η καταλληλότητα των βρεφικών επίπλων μας απασχολεί όλους τόσο ως παραγωγούς όσο και ως καταναλωτές!

Συνίσταται να επιλέγονται βρεφικά έπιπλα με έγκυρες διεθνείς πιστοποιήσεις! Σύμφωνα με τη Γενική γραμματεία βιομηχανίας, λοιπών οργανισμών καθώς και οι οδηγίες της ευρωπαϊκής ένωσης μας συμβουλεύουν όταν αγοράζουμε βρεφικά έπιπλα να προσέχουμε τα εξής:

Ελέγξτε ότι το βρεφικό κρεβάτι συμμορφώνεται με όλες τις προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού προτύπου.
Η συμμόρφωση των βρεφικών επίπλων σύμφωνα με το ευρωπαϊκο πρότυπο ασφαλείας  EN 716-1: 2008 + Α1:2013 είναι απαραίτητη! ( Κάθε προϊόν που διατίθεται εντός αγοράς ευρωπαϊκής ένωσης είναι υποχρεωμένο να συμμορφώνεται με το παραπάνω πρότυπο).
Ο κατασκευαστής πρέπει να φέρει ευδιάκριτη σήμανση σε εμφανή σημείο του κρεβατιού ( Συνήθως βρίσκετε στο επάνω μέρος της βάσης του στρώματος κάθε κούνιας ).
Όλα τα παιδικά κρεβάτια πρέπει να έχουν καταχωρημένη την εμπορική ονομασία, να αναφέρουν τη χώρα προέλευσης καθώς και το εμπορικό σήμα του κατασκευαστή ( ο καταναλωτής πρέπει να γνωρίζει τη χώρα προέλευσης σε περίπτωση που το προϊόν παρασκευάστηκε εκτός ευρωπαϊκής ένωσης ) .
Οι Οδηγίες χρήσης είναι σημαντικές και θα πρέπει να βρίσκονται σε κάθε παιδικό έπιπλο, να διαβάζονται προσεχτικά από το καταναλωτή για τη σωστή χρήση και συναρμολόγηση αποφεύγοντας κάποιο σοβαρό τραυματισμό ( οι προειδοποιήσεις είναι σημαντικές και θα πρέπει να διαβάζονται πάντα πριν από κάθε χρήση! ).
Η SWISS APPROVALINTERNATIONAL πιστοποιεί βάση των Ευρωπαϊκών Προτύπων Ασφαλείας την Casababy OE.
Όλα τα προϊόντα μας φέρουν το σήμα γνησιότητας Casababy.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ